Staniszewska, Lucyna. „Instytucja współdziałania Materialnego W Wydawaniu aktów Administracyjnych Na przykładzie Wybranych porządków Prawnych – Polski I Republiki Federalnej Niemiec”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83, no. 1 (marzec 30, 2021): 129-141. Udostępniono sierpień 8, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/21463.