Radajewski, Mateusz. „Status Prawny oskarżyciela W postępowaniu Przed Trybunałem Stanu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82, no. 1 (marzec 30, 2020): 71–84. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22344.