Urban, Dariusz. „Finansyzacja Gospodarki W ujęciu Makroekonomicznym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82, no. 1 (marzec 30, 2020): 231–245. Udostępniono styczeń 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22394.