Waliszewski, Krzysztof. „Krystyna Nizioł, Misselling usług Finansowych. Problemy I Uwarunkowania Prawno-Ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82, no. 1 (marzec 30, 2020): 299–301. Udostępniono grudzień 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22402.