Czechowicz, Sebastian. „Problem wielości Sankcji Represyjnych Za Nieszczepienie Dziecka Z Perspektywy Skutecznego Wykonania obowiązku Szczepień”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83, no. 1 (marzec 30, 2021): 37-46. Udostępniono grudzień 4, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22622.