Wojnowska-Radzińska, Julia. „Legitimizing Pre-Emptive Data Surveillance under the EU Law: The Case of the PNR Directive”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83, no. 1 (marzec 30, 2021): 115-127. Udostępniono grudzień 9, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22762.