Ulbrych, Marta. „Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego W Polsce W kontekście Postulatu Reindustrializacji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82, no. 2 (czerwiec 30, 2020): 229–246. Udostępniono grudzień 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/24738.