Dajczak, Wojciech. „Czasopismo Prawnicze 2.0: Racjonalna Ewolucja Czy Wymuszona Rewolucja?”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83, no. 2 (czerwiec 30, 2021): 123–139. Udostępniono grudzień 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/26200.