Gorynia, Marian, i Bronisław Sitek. „Rola Czasopism Naukowych W Zreformowanym Systemie Nauki I Szkolnictwa wyższego W Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83, no. 2 (czerwiec 30, 2021): 39-57. Udostępniono listopad 28, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/26427.