Kała, Dariusz P. „Ogólne przesłanki Nadania Stopnia Doktora Habilitowanego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83, no. 1 (marzec 30, 2021): 229–242. Udostępniono grudzień 9, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/27009.