Przybylska-Kapuścińska, Wiesława. „Paweł Smaga, Polityka makroostrożnościowa W Sektorze Bankowym. Teoria I Praktyka, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2020”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83, no. 1 (marzec 30, 2021): 341-345. Udostępniono grudzień 4, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/27624.