PAN, Komitet Nauk Prawnych. „Rekomendacja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk W Sprawie Ujawniania Konfliktu interesów W Prawniczych Publikacjach Naukowych”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83, no. 1 (marzec 30, 2021): 353-354. Udostępniono listopad 27, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/27627.