Lemkowska, Malwina. „Perception of Environmental Insurance Risk Vs. Implementation of Control Measures in Organizations Managed According to ISO 14001:2015 in Poland”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83, no. 4 (grudzień 30, 2021): 187-203. Udostępniono październik 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/28281.