Mamzer, Hanna, i Paweł Nowak. „Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt Jako Problem społeczny”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83, no. 3 (wrzesień 30, 2021): 335–354. Udostępniono styczeń 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/30290.