Szewczyk, Marek. „Interes Prawny Jako Kryterium wyłączenia Radnego Od udziału W głosowaniu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77, no. 3 (styczeń 1, 2015): 227–242. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/3129.