Wiśniewski, Marcin. „Zaufanie Do samorządu Terytorialnego W Polsce – próba Oceny”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77, no. 3 (styczeń 1, 2015): 321–334. Udostępniono listopad 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/3140.