Markowski, Łukasz. „Konwergencja Realna Polski I Strefy Euro Z Perspektywy Synchronizacji Cykli Koniunkturalnych I Wymiany wewnątrzgałęziowej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 84, no. 3 (wrzesień 30, 2022): 117–132. Udostępniono styczeń 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/33035.