Afeltowicz, Łukasz, i Seweryn Rudnicki. „Socjologia Wobec Design Thinking”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 85, no. 2 (czerwiec 30, 2023): 237–251. Udostępniono listopad 30, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/36213.