Trzciński, Grzegorz, Lucyna Staniszewska, i Jan Jakub Trzciński. „Drogi wewnętrzne I Gruntowe W postępowaniach Administracyjnych I Orzecznictwie sądowoadministracyjnym W Sprawach Budowlanych: Problemy Interpretacyjne”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 85, no. 2 (czerwiec 30, 2023): 127–141. Udostępniono grudzień 11, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/36359.