Moska, Monika. „Odpowiedzialność Odszkodowawcza prowadzących Na własny Rachunek przedsiębiorstwa Lub zakłady wytwarzające środki Wybuchowe Albo posługujące Się Takimi środkami (art. 435 § 2 k.C.)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 85, no. 2 (czerwiec 30, 2023): 173–186. Udostępniono grudzień 10, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/36479.