Lipiński, Konrad. „Problemy Przypisywania odpowiedzialności Karnej Podmiotowi Zbiorowemu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 85, no. 2 (czerwiec 30, 2023): 187–200. Udostępniono grudzień 10, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/36570.