Kowalski, Tadeusz. „System Z Bretton Woods I Jego Dziedzictwo. Od pieniądza złotego Do Cyfrowego, Red. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski I Zbigniew Polański. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 85, no. 1 (marzec 31, 2023): 261–263. Udostępniono czerwiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/37243.