Kmiecik, Zbigniew. „Disqualification of En Employee of a Public Administration Authority in the European Union Member States”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 85, no. 2 (czerwiec 30, 2023): 109–126. Udostępniono grudzień 10, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/37572.