Kowalik, Emil. „Wpływ śmierci Uczestnika postępowania wieczystoksięgowego Na szybkość I sprawność toczącego Się postępowania O Wpis W księdze Wieczystej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 86, no. 1 (marzec 30, 2024): 23–40. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/38264.