RPEiS 85(2). „Back Matter ”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 85, no. 2 (czerwiec 30, 2023): 271–272. Udostępniono grudzień 9, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/38572.