Chmielewska, Anna, i Krzysztof Kluza. „ESG Risk Rating and Company Valuation: The Case of the Warsaw Stock Exchange”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 86, no. 1 (marzec 30, 2024): 179–197. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/39555.