Buła, Rafał, Monika Foltyn-Zarychta, i Dominika Krawczyńska. „Disentangling ESG: Environmental, Social and Governance Ratings and Financial Performance of Polish Listed Companies”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 86, no. 1 (marzec 30, 2024): 149–178. Udostępniono czerwiec 25, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/39626.