Łukasiewicz, Rafał. „Podobieństwo Fizyczne a dobór Dawcy W Procedurach Medycznie Wspomaganej Prokreacji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 86, no. 1 (marzec 30, 2024): 41–60. Udostępniono czerwiec 19, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/39939.