Kiejnich-Kruk, Karolina. „Lost in Translation: Implementation of the Right to a Translator through the Use of Machine Translators in the Light of EU and Polish Law”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 86, no. 1 (marzec 30, 2024): 61–81. Udostępniono czerwiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/39975.