Przybył, Iwona, Maciej Kokociński, i Magdalena Ziółkowska. „Decyzje Kobiet O Nazwisku Po ślubie W Wymiarze Diachronicznym I Synchronicznym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 86, no. 1 (marzec 30, 2024): 241–264. Udostępniono czerwiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/40100.