Haberko, Joanna. „Charakter Prawny Relacji Rodzice – dorosłe Dzieci W kontekście zobowiązań Alimentacyjnych rodziców”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77, no. 4 (grudzień 30, 2015): 41–55. Udostępniono grudzień 9, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/4272.