Hryniewicz-Lach, Elżbieta. „Przestępstwa Z Niewiedzy Lub Zapomnienia”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77, no. 4 (grudzień 30, 2015): 173–186. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/4282.