Wrzesień, Witold. „Kilka Uwag O Pokoleniowej Sytuacji współczesnej Polskiej młodzieży”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78, no. 1 (marzec 31, 2016): 229-241. Udostępniono listopad 27, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5306.