Kruś, Maciej. „Publicznoprawny Charakter Roszczeń Odszkodowawczych Za wywłaszczenie nieruchomości”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78, no. 2 (czerwiec 27, 2016): 87–99. Udostępniono grudzień 9, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5840.