Kosiński, Eryk, i Michał Trupkiewicz. „Gmina Jako Podmiot Systemu Wspierania Wytwarzania Energii Elektrycznej Z Odnawialnych źródeł Energii”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78, no. 3 (wrzesień 15, 2016): 93–107. Udostępniono luty 3, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6182.