Woźniak, Zbigniew. „Praca Socjalna a Innowacje społeczne – między Rutyną I Zmianą”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78, no. 3 (wrzesień 15, 2016): 205–230. Udostępniono styczeń 29, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6408.