Ciszewski, Wojciech. „Neutralność, Demokracja, uspołecznienie”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78, no. 4 (grudzień 23, 2016): 81-91. Udostępniono sierpień 11, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6843.