Wojnowska-Radzińska, Julia. „Zakaz Arbitralnego Wydalania cudzoziemców W świetle Art. 1 Protokołu Nr 7 Do EKPC I Jego Realizacja W Polskim Prawie I Praktyce – Wybrane Problemy”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79, no. 1 (marzec 31, 2017): 59-71. Udostępniono październik 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9158.