Byczyk, Marcin. „Walka Z Terroryzmem Jako Zadanie Prawa Karnego – Uwagi Na Marginesie Wprowadzenia Do Kodeksu Karnego Art. 259a”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79, no. 1 (marzec 31, 2017): 73–84. Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9159.