Gadkowski, Tadeusz. „Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, Red. Piotr Skubiszewski, Janusz Stańczyk”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79, no. 1 (marzec 31, 2017): 265–268. Udostępniono grudzień 9, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9189.