Rylski, Mikołaj. „Obowiązki Informacyjne Pracodawcy związane Z Zawieraniem umów O Pracę Po Nowelizacji Kodeksu Pracy”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79, no. 2 (czerwiec 30, 2017): 87-96. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9211.