1.
Banach W. Kulturowe bariery w kształtowaniu postaw prospołecznych wśród uczestników życia gospodarczego w Polsce. 10.14746/rpeis [Internet]. 28 grudzień 2017 [cytowane 27 luty 2024];79(4):305-12. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/11747