1.
Gerecka-Żołyńska A. Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw przeciwko dobrom kulturalnym popełnionych w okresie konfliktu zbrojnego jako element międzynarodowej ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego. 10.14746/rpeis [Internet]. 29 marzec 2018 [cytowane 21 lipiec 2024];80(1):255-67. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12642