1.
Wojnowska-Radzińska J. Prawo cudzoziemca do odwołania w procedurze wydaleniowej w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 10.14746/rpeis [Internet]. 2 listopad 2018 [cytowane 26 styczeń 2023];75(3):21-34. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/15671