1.
Cora Łukasz. Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne). 10.14746/rpeis [Internet]. 31 grudzień 2018 [cytowane 2 lipiec 2022];80(4):197-08. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/17225