1.
Buchowska N. Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka. 10.14746/rpeis [Internet]. 1 styczeń 2014 [cytowane 15 lipiec 2024];76(3):79-91. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1794