1.
Wojnowska-Radzińska J. Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda. 10.14746/rpeis [Internet]. 29 marzec 2019 [cytowane 5 grudzień 2022];81(1):57-71. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/18762