1.
Gerecka-Żołyńska A. Prawomocność decyzji prokuratorskich kończących postępowanie przygotowawcze w świetle dyrektywy ne bis in idem. 10.14746/rpeis [Internet]. 28 czerwiec 2019 [cytowane 16 kwiecień 2024];81(2):83-96. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19677