1.
Lemkowski M. Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jako podstawa żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. 10.14746/rpeis [Internet]. 28 czerwiec 2019 [cytowane 16 kwiecień 2024];81(2):97-100. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19682