1.
Fähnrich M. Domniemanie niezgodności rabatu lojalnościowego z prawem konkurencji Unii Europejskiej – rozważania na tle wyroku w sprawie Intel. 10.14746/rpeis [Internet]. 30 marzec 2021 [cytowane 11 grudzień 2023];83(1):201-14. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22889